Sint-Lutgardis: eerste schoolweek ’18-’19

Sint-Lutgardis: eerste schoolweek ’18-’19

Voor Sint-Lutgardis: Eerste schoolweek 2018 -2019:

Gezien de grote wijzigingen in de naschoolse opvang hebben we samen met Sint-Goedele beslist tijdens de eerste schoolweek alle kinderen op school op te vangen tot 18u15 (ook op woensdag)! Op die manier kunnen we iedereen grondig informeren over het nieuwe opvangsysteem.

Vanaf de 2de schoolweek gaat de opvang voor de kleuters door in het IBO. Op woensdag vangen we zowel kleuters als lagere schoolkinderen op in het IBO. Uw kind moet hiervoor wel ingeschreven zijn. Meer info vindt u onder de rubriek inschrijven.