INSCHRIJVEN

ALGEMENE INSCHRIJVING

Uw kind is ingeschreven zodra uw dossier volledig is
/ votre enfant est inscrit si votre dossier est complet:

 1. 1 opvangplan per gezin / papier d’accueil par famille
 2. 2. 1 inschrijvingsformulier per gezin (onderaan downloaden)
  / 1 formulaire d’inscription par famille
 3.  1 kindfiche per gezin (onderaan downloaden) / 1 fiche par famille
 4. Bewijs van gezinssamenstelling (te verkrijgen bij uw gemeente, via Irisbox of de app Itsme)
  / composition de ménage (à la commune, par Irisbox ou app Itsme))
 5. 2 vignetten van de mutualiteit per kind / 2 vignettes de la mutuelle par enfant
 6. toestemming voor beeldmateriaal (onderaan downloaden)/ autorisation images
 7. Indien kortingstarief: bewijs van het inkomen (kopie van het aanslagbiljet ’17-’18)
  / pour tarif social: copie extrait de rôle ’17-’18

 

DOWNLOAD:

> Opvangplan 2019-2020
> inschrijvingsformulier 2019-2020
> kindfiche
> toestemmingsformulier beeldmateriaal

 

SPEELWEKEN

Tijdens de schoolvakanties organiseert het IBO speelweken gedurende 4 weken per schooljaar: de exacte inschrijvingsdata volgen nog.

Er zijn 42 plaatsen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Er zijn 4 leeftijdsgroepen (mini’s, visjes, beertjes, VIP’s).
Om in te schrijven moet uw dossier volledig zijn.
De inschrijvingen gebeuren enkel per e-mail en starten 6 weken voor de vakantie.
De speelweken gaan door in de vestiging Heilig-Hart!

HERINSCHRIJVEN

Elk schooljaar dient men zich opnieuw in te schrijven tijdens de inschrijvingsdagen begin juni. We maken een nieuw opvangplan op voor dat schooljaar. Herinschrijven kan alleen als alle facturen betaald zijn.

Meebrengen: aanslagbiljet ’16 – ’17 indien u een kortingstarief heeft.

 

 

TARIEVEN

A = aanwezigheidsduur
I = gezamenlijk belastbaar inkomen

Schooldagen 

Per begonnen 1/2 u. > 3 u.
Algemeen tarief I > 38 847,76 € 0,80 € 6 €
25 898,20 € < I < 38 847,76 € 0,60 € 4,50 €
I < 25 898,20 € 0,40 € 3 €

TARIEVEN

A = aanwezigheidsduur
I = gezamenlijk belastbaar inkomen

Schoolvrije dagen

< 3u. < 3u. A < 6u. > 6u.
Algemeen tarief I > 38 847,76 € 4 € 6 € 12 €
25 898,20 € < I < 38 847,76 € 3 € 4,5 € 9 €
I < 25 898,20 € 2 € 3 € 6 €

TARIEVEN

A = aanwezigheidsduur
I = gezamenlijk belastbaar inkomen

Speelweken

voor 5 dagen
Algemeen tarief I > 38 847,76 € 60 €
25 898,20 € < I < 38 847,76 € 45 €
I < 25 898,20 € 30 €