INSCHRIJVEN

ALGEMENE INSCHRIJVING

Uw kind is ingeschreven zodra uw dossier volledig is
/ votre enfant est inscrit si votre dossier est complet:

1. Eén ingevuld inschrijvingsformulier per gezin (onderaan downloaden)
/ 1 formulaire d’inscription par famille
2. Eén ingevulde kindfiche per gezin (onderaan downloaden) / 1 fiche par famille
3. Bewijs van gezinssamenstelling (te verkrijgen bij uw gemeente, via Irisbox of de app Itsme)
/ composition de ménage (à la commune, par Irisbox ou app Itsme))
4. Verklaring van tewerkstelling, werkloosheid of opleiding, van beide ouders (tenzij alleenstaande) (onderaan downloaden)
/ déclaration de travail, chômage ou formation des 2 parents.
5. Bewijs van het inkomen (kopie van het aanslagbiljet ’16-’17, enkel indien kortingstarief)
/ preuve des revenus (copie extrait de rôle ’16-’17, seulement pour tarif social)
6. Opvangplan: dit vullen we samen in tijdens het eerste gesprek
/ plan d’accueil: à remplir pendant le premier rendez-vous.

DOWNLOAD:

inschrijvingsformulier
> kindfiche
> verklaring tewerkstelling, werkloosheid, opleiding
> huishoudelijk reglement 2017-2018


 

SPEELWEKEN

Tijdens de schoolvakanties organiseert het IBO speelweken gedurende 4 weken per schooljaar:

– herfstvakantie (30/10 – 3/11): inschrijven vanaf 18/09/2017
– krokusvakantie (12/02 – 16/02): inschrijven vanaf 23/01/2018
– 1ste week juli (2/07 – 6/07): inschrijven vanaf 14/05/2018
– laatste volle week aug (27/08 – 31/08): inschrijven vanaf 14/05/2018

Er zijn 42 plaatsen, en 4 leeftijdsgroepen (mini’s, visjes, beertjes, VIP’s).
Om in te schrijven moet uw dossier volledig zijn.
De inschrijvingen gebeuren enkel per e-mail en starten 6 weken voor de vakantie.
De speelweken gaan door in de vestiging Heilig-Hart!

HERINSCHRIJVEN

Elk schooljaar dient men zich opnieuw in te schrijven tijdens de inschrijvingsdagen begin juni. We maken een nieuw opvangplan op voor dat schooljaar. Herinschrijven kan alleen als alle facturen betaald zijn.

Meebrengen: aanslagbiljet ’16 – ’17 indien u een kortingstarief heeft.

 

 

VOORRANGSREGELS

Het aantal plaatsen per locatie is beperkt. Daarom werken we met voorrangsregels:

1. Kinderen die het vorige schooljaar reeds naar het IBO komen krijgen voorrang op nieuwe inschrijving.
2. Kinderen waarvan beide ouders werken of een opleiding volgen (geldig voor alleenstaande ouders).
3. Kinderen waarvan één van beide ouders werkt of een opleiding volgt.
4. Kinderen waarvan ouders niet werken en geen opleiding volgen.
5. 20% van de plaatsen wordt vrijgehouden voor kinderen wiens ouders tijdens het schooljaar een job of opleiding starten, voor kinderen waarvoor een gemotiveerde vraag vanuit de school, CLB of hulporganisatie komt, en voor kinderen die in het midden van het jaar in de eerste kleuterklas instappen.

 

TARIEVEN

A = aanwezigheidsduur
I = gezamenlijk belastbaar inkomen

Schooldagen 

Per begonnen 1/2 u. > 3 u.
Algemeen tarief I > 38 847,76 € 0,80 € 6 €
25 898,20 € < I < 38 847,76 € 0,60 € 4,50 €
I < 25 898,20 € 0,40 € 3 €

TARIEVEN

A = aanwezigheidsduur
I = gezamenlijk belastbaar inkomen

Schoolvrije dagen

< 3u. < 3u. A < 6u. > 6u.
Algemeen tarief I > 38 847,76 € 4 € 6 € 12 €
25 898,20 € < I < 38 847,76 € 3 € 4,5 € 9 €
I < 25 898,20 € 2 € 3 € 6 €

TARIEVEN

A = aanwezigheidsduur
I = gezamenlijk belastbaar inkomen

Speelweken

voor 5 dagen
Algemeen tarief I > 38 847,76 € 60 €
25 898,20 € < I < 38 847,76 € 45 €
I < 25 898,20 € 30 €